مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گفتگو

گفتگو با جناب آقای تاج گردون ، ریس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در هفته دولت

برنامه گفتگو شنبه ها ساعت 21 از سیمای فارس
۶ شهریور ۱۳۹۶