هفته دولت

گفتگو


گفتگو با جناب آقای مهندس رحمانی ، معاون امور اقتصادی و تسعه منابع اقتصادی استانداری در هفته دولت

برنامه گفتگو شنبه ها ساعت 21 از سیمای فارس
۷ شهریور ۱۳۹۶