نمی توانید برای یک ملت اضطراب بیافرینید و خودتان در آرامش باشید

فضای مجازی

سردار سلامی در مراسم تشییع شهدا در شیراز ، خطاب به دشمنان:نمی توانید برای یک ملت اضطراب بیافرینید و خودتان در آرامش باشید
 

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۷ آبان ۱۴۰۱