برداشت گوجه فرنگی از مزارع فارس

در استان

در استان وقایع سطح استان فارس را روایت میکند

رویداد های استان فارس
۱۷ آبان ۱۴۰۱