نقکده

خوشا شیراز

دکلمه شعر طنز نقکده توسط شاعر طنز سرا آقای آقای دکتر عبد الرضا قیصری  در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۱ آبان ۱۴۰۱