دیابت در طب سنتی

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر مجتبی حیدری متخصص طب سنتی و عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص درمان بیماری دیابت در طب سنتی

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۹ شهریور ۱۳۹۶