پویش "وطنم ای شکوه پابرجا"

فضای مجازی

 همخوانی دانش آموزان استان فارس با سرود پویش  "وطنم ای شکوه پابرجا"

پاییز ۱۴۰۱
رسانه مجازی شبکه فارس

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۲۲ آبان ۱۴۰۱