شهید زهرا اسماعیلی

حمله تروریستی شاهچراغ

شهدای حمله تروریستی حرم شاهچراغ علیه السلام

تولیدات ویژه حمله تروریستی به حرم شاهچراغ (ع)
۲۴ آبان ۱۴۰۱