صنایع دستی و گردشگری کازرون

دلگشا

گفت و گو با آقای جوکار رییس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کازرون در برنامه دلگشا

 

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲۵ آبان ۱۴۰۱