دردهای اندام فوقانی

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر نمازی متخصص ارتوپد و فلوشیپ جراحی دست و عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با درد های اندام فوقانی

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۸ آبان ۱۴۰۱