مستند زکات

مستند

مستند زکات 
تهیه شده در صدا و سیمای مرکز فارس

شهریور ماه ۹۶_شهرستان صفاشهر استان فارس
 

مستند های تولیدی مرکز فارس
۱۱ شهریور ۱۳۹۶