بی هوای تو

خوشا شیراز

اجرای ترانه با صدای وحید سعیدی در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۸ آبان ۱۴۰۱