کری تیم ملی در قطر

خوشا شیراز

دکلمه شعر توسط اسد الله فندژ سعدی شاعر و طنز پرداز شیرازی برای روحیه دادن به اعضا تیم ملی در جام جهانی قطر

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۸ آبان ۱۴۰۱