دکتر مهران حاتمی

خوشا شیراز

دکتر مهران حاتمی سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۱ شهریور ۱۳۹۶