دکتر مهران حاتمی

خوشا شیراز

دکتر مهران حاتمی سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۱ شهریور ۱۳۹۶