رفع مشکلات فاضلاب شیراز به کجا رسید؟

بازتاب

گفتگو با مهندس بهروزی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شیراز

 

چهارشنبه ها ساعت 21:15
۳ آذر ۱۴۰۱