گلایه های مردم از مشکلات فاضلاب شیراز

بازتاب

گزارشی از مطالبات مردم در خصوص مشکلات فاضلاب شیراز در برنامه بازتاب

چهارشنبه ها ساعت 21:15
۳ آذر ۱۴۰۱