راهکارهای نماینده مردم برای حل مشکلات فاضلاب شیراز

بازتاب

آقای علیرضا پاک فطرت نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در برنامه بازتاب

 

چهارشنبه ها ساعت 21:15
۳ آذر ۱۴۰۱