شمع موم با لایه های موم زنبور عسل

هنری

 آموزش ساخت شمع با هنرمندی خانم درودیان در بخش هنری برنامه کاشانه مهر

بخش هنری
۷ آذر ۱۴۰۱