خون و فراورده های خونی

کارشناسی

گفت و گو با خانم دکتر کسرائیان معاون آموزش و پژوهش و همووژیلانس انتقال خون فارس در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر

 

کارشناسی
۷ آذر ۱۴۰۱