تاثیر دیابت بر چشم

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر جواهری فوق تخصص شبکیه در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۷ آذر ۱۴۰۱