آیتم دور

خوشا شیراز

بخش دوم آیتم دورِ این هفته با اجرای امین رضایی

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۱ شهریور ۱۳۹۶