آیتم دور

خوشا شیراز

بخش دوم آیتم دورِ این هفته با اجرای امین رضایی

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۱ شهریور ۱۳۹۶