واژگونی اتوبوس دانش آموزان

گفتگو

موضوع : واژگونی اتوبوس دانش آموزان دختر در جاده های استان فارس
با حضور مهندس روشن معاون راهداری اداره کل راهداری و  حمل و نقل استانداری و سرهنگ احمدی ریس پلیس راه های  شمال استان فارس

برنامه گفتگو شنبه ها ساعت 21 از سیمای فارس
۱۲ شهریور ۱۳۹۶