ارتقا سلامت

شمعدونی

در این قسمت از شمعدونی با حضور  دکتر عبدالرسول همتی قائم مقام معاونت بهداشتی و دکتر سیروس وجدانیان مدیر توسعه شبکه و ارتقا سلامت معاونت بهداشتی مهمان خانه های گرم شما هستیم.
 

برنامه شمعدونی
۱۲ شهریور ۱۳۹۶