بی قرار

فضای مجازی


 مستند بی قرار 
نگاهی به آخرین روزهای زندگی دانش آموز شهید محمد رضا کشاورز 
 

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۱۶ آذر ۱۴۰۱