زبان با نام زهرا خو گرفته ست

فاطمیه

شعر خوانی هادی فردوسی شاعر استان فارسی در ویژه برنامه شهادت حضرت زهرا(س)

تولیدات شهادت حضرت فاطمه سلام الله
۱۷ آذر ۱۴۰۱