جشن عاطفه ها

گفتگو

گفتگو با جناب آقای بدری ،معاونت حمایت و سلامت خانواده در رابطه با جشن عاطفه ها 

برنامه گفتگو شنبه ها ساعت 21 از سیمای فارس
۱۳ شهریور ۱۳۹۶