تسهیلات 200 میلیونی مقاوم سازی مسکن روستایی

بازتاب

گفتگو با آقای زمانی مدیر کل بنیاد مسکن و شهر سازی استان فارس در برنامه بازتاب

چهارشنبه ها ساعت 21:15
۲۴ آذر ۱۴۰۱