راهکار بنیاد مسکن برای رفع موانع مقاوم سازی مسکن

بازتاب

گفتگو با آقای زمانی مدیر کل بنیاد مسکن و شهر سازی استان فارس در برنامه بازتاب

 

چهارشنبه ها ساعت 21:15
۲۴ آذر ۱۴۰۱