مشکلات شهروندان شیرازی

صدای شما

مشکلات و خواسته های خود را  به شماره 09172030960 برای ما بفرستید تا با صدای خودتان از شبکه فارس و فضای پخش و از مسئولان مربوطه پیگیری کنیم.

صدای شما از شبکه فارس
۴ دی ۱۴۰۱