مرثیه چادرت را بتکان، روزی ما را بفرست

کاشانه مهر

 

بخشی از مرثیه روحنواز چادرت را بتکان با صدای محمدحسین پویانفر در کاشانه مهر شبکه فارس

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۵ دی ۱۴۰۱