تصنیف نردبان آسمان

خوشا شیراز

تصنیف نردبان آسمان به مناسبت عید سعید غدیر خم

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۹ شهریور ۱۳۹۶