زیر سویه جدید XBB

سلامت باشید

گفتگو با دکتر پولادفر فوق تخصص عفونی و عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در برنامه سلامت باشید در رابطه با سویه جدید کرونا ویروس

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۰ دی ۱۴۰۱