امیرکبیر ، بهترین مذاکره کننده

فضای مجازی

امیرکبیر ، بهترین مذاکره کننده
به مناسبت 20 دی ماه سالروز  قتل امیرکبیر به دستور ناصرالدین شاه قاجار
 

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۲۰ دی ۱۴۰۱