ایران دیارُم

خوشا شیراز

ترانه زیبای جنوبی با صدای اکبر ابراهیمی

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۴ دی ۱۴۰۱