وضعیت نا مناسب جاده پیست اسکی

صبحگاهی

پیامک های مربوط به پیست سپیدان و جاده نا مناسب پیست اسکی استان فارس

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:05
۲۵ دی ۱۴۰۱