شب سرد زمستانی و پاکبان دوست‌داشتنی

دلگشا

گزارش از پاکبانان زحمت کش در این شب های سرد زمستان 

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲۷ دی ۱۴۰۱