ایمنی در صعود به ارتفاعات

کاشانه مهر

نکات ایمنی صعود به ارتفاعات در فصل زمستان

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۷ دی ۱۴۰۱