آیا قطعی گاز در استان فارس داریم ؟

صبحگاهی

توصیه های مصرف بهینه گاز در روز های سرد سال از زبان آقای قهرمانی  مدیر روابط عمومی شرکت گاز استان فارس 

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:05
۲۷ دی ۱۴۰۱