شعر روزگار

ویژه

شعر بسیار زیبا از استاد امیر همایون یزدانپور پیشکسوت اجرا و گویندگی در برنامه خوشاشیراز

پیشنهاد ما به شما
۳۰ دی ۱۴۰۱