جشن عاطفه ها

شب پارسی

گفتگو با آقای دکتر بذرافشان مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان فارس در خصوص خیرین و جشن عاطفه ها

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۲۲ شهریور ۱۳۹۶