شاخص هوای کلان شهر شیراز

بازتاب

 وضعیت شاخص هوای شیراز در چند ماه اخیر
 نهاوندی،معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست فارس در برنامه
 

چهارشنبه ها ساعت 21:15
۱۰ بهمن ۱۴۰۱