خیرین فارس

شب پارسی

گفتگو با جناب آقای نیاکان از خیرین استان فارس به مناسبت جشن عاطفه ها 

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۲۲ شهریور ۱۳۹۶