ایران

کاشانه مهر

اجرای ترانه محلی لری با نام ایران با صدای عباس محمدی از منطقه نرو آباد و ممسنی در برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۸ بهمن ۱۴۰۱