ترافیک خیابان معالی آباد

پی جور

 بررسی علل ترافیک موجود در بلوار دکتر حسابی شیراز
 بدری، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای فارس
رسانه مجازی صدا و سیمای فارس

بررسی مشکلات شهر شیراز
۳۰ بهمن ۱۴۰۱