کمر درد

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر رضایی فیزیوتراپیست در رابطه با درد های کمر و ستون فقرات در برنامه سلامت باشید
دکتر ایمان رضایی 

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲ اسفند ۱۴۰۱