مسابقات دانش آموزی در آباده

در استان

برگزاری مسابقات قرآن و عترت در شهرستان آباده توسط 800 دانش آموز 

رویداد های استان فارس
۶ اسفند ۱۴۰۱