عفونت های تنفسی حاد فوقانی

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر ایلامی فوق تخصص عفونب و عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۱۶ اسفند ۱۴۰۱