زمینی که قرار بود فضای سبز باشد

پی جور

 مشکل تبدیل شدن فضای سبز شهرداری به محل دفن زباله و معتادان متجاهر 
مهندس نوری 
معاون سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری منطقه 9 شیراز

رسانه مجازی صدا و سیمای فارس

بررسی مشکلات شهر شیراز
۱۶ اسفند ۱۴۰۱