سوختگی

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر ایاز متخصص جراحی عمومی در رابطه با پیشگیری و درمان سوختگی در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۳ اسفند ۱۴۰۱