درمان و پیشگیری از سوختگی

کارشناسی

گفتگو با آقای دکتر کشاورز متخصص جراح سوختگی در رابطه با انواع سوختگی و روش های درمان در برنامه کاشانه مهر

کارشناسی
۲۳ اسفند ۱۴۰۱